Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 17/07/2020

SMEunited popiera nowe europejskie działania na rzecz praktyk zawodowych

Podczas dyskusji ekspertów wysokiego szczebla na temat odnowionego Europejskiego Sojuszu na rzecz praktyk zawodowych, której gospodarzem był komisarz Komisji Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy i praw socjalnych Pan Nicolas Schmit, Pani Liliane Volozinskis - dyrektor ds. społecznych i polityki szkoleniowej SMEunited, podkreśliła, iż rzemiosło i MŚP są głównymi podmiotami zapewniającymi miejsca do nauki zawodu, a praktyki zawodowe stanowią prawdziwy pomost do zatrudnienia.

SMEunited jest mocno zaangażowana w dalsze promowanie wizerunku, jakości, podaży i atrakcyjności praktyk zawodowych. Popieramy uruchomienie odnowionego Europejskiego Sojuszu i wzywamy do pełnego wdrożenia zalecenia Rady w sprawie jakości i skuteczności praktyk zawodowych. Przygotowanie do zawodu na żądanie, przy silnym zaangażowaniu partnerów społecznych i przedstawicieli MŚP, najlepiej odpowiada potrzebom pracodawców i osób uczących się, zwłaszcza po kryzysie związanym z COVID” - kontynuowała Liliane Volozinskis.

Podkreśliła także, że „wdrożenie właściwych ram prawnych jest jednym z najważniejszych czynników pobudzenia dialogu społecznego i wzmocnienia partnerstwa na rzecz wysokiej jakości praktyk zawodowych". To właśnie partnerzy społeczni na szczeblu krajowym powinni wraz z przedstawicielami MŚP odgrywać główną rolę w opracowywaniu programów praktyk zawodowych, a także zarządzaniu nimi i ich treściami.

Pani Volozinskis zaznaczyła, że obecny kryzys w najbliższym czasie może spowodować spadek ofert praktyk zawodowych. Stwierdziła, iż "bardzo doceniamy nową inicjatywę Komisji polegającą na zapewnieniu bezpośrednich dotacji finansowych dla MŚP, które nadal oferują miejsca na praktyki zawodowe pomimo wyzwań związanych z COVID-19. W ślad za nią powinny iść podobne działania na szczeblu krajowym, w tym ukierunkowane wsparcie dla instytucji pośredniczących, organizacji MŚP oraz izb rzemieślniczych. Są one kluczowymi czynnikami wspierającymi MŚP w tworzeniu lub utrzymywaniu wysokiej jakości miejsc praktyk zawodowych".

Wybiegając w przyszłość, zaakcentowała potrzebę włączenia umiejętności ekologicznych i cyfrowych do programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Na zakończenie podkreśliła, że kształcenie i szkolenie zawodowe powinno stać się regułą, a nie wyjątkiem, podkreślając potrzebę rozwijania wyższego poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z życzeniem pracodawców.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018