SMEunited: organizacje MŚP odgrywają kluczową rolę we wspieraniu wysokiej jakości praktyk zawodowych

Szkolenie w miejscu pracy i naprzemienne uczenie się w szkole i w pracy najlepiej przyczyniają się do nabycia pełnych kompetencji, których poszukują pracodawcy – to główne przesłanie Dyrektor ds. społecznych i polityki szkoleniowej, Liliane Volozinskis, wygłoszone podczas internetowego seminarium na temat roli organizacji pracodawców w promowaniu praktyk zawodowych w Europie, zorganizowanego w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz praktyk zawodowych.

Dyrektor Liliane Volozinskis podkreśliła, w jaki sposób praktyka zawodowa zwiększa szanse uczniów na zatrudnienie, ułatwia szybkie i płynne przejście ze szkoły do pracy. Praktyka zawodowa daje możliwość rozwinięcia pełnego zakresu umiejętności technicznych, przekrojowych i miękkich, takich jak: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kreatywność, poczucie inicjatywy, które można nabyć tylko w czasie praktyk zawodowych. Dzięki rozszerzonemu doświadczeniu zawodowemu i transferowi know-how, systemy praktyk zawodowych pozwalają rzemieślnikom i organizacjom MŚP na rekrutację dobrze przygotowanych młodych współpracowników i są niezbędne do przygotowania przyszłych przedsiębiorców.

„Praktyki zawodowej nie należy postrzegać jako kosztu, ale jako inwestycję organizacji MŚP. Praktyki zawodowe są najbardziej opłacalne, jeśli są organizowane w wyniku popytu na nie i jeśli pracodawcy są bezpośrednio zaangażowani w ich zarządzanie w celu stworzenia programu nauczania” – podkreśliła w czasie internetowego seminarium Dyrektor Liliane Volozinskis.

Rola krajowych partnerów społecznych reprezentujących rzemiosło i organizacje MŚP została podkreślona przez dwóch członków SMEunited, ZDH i CPME. Przedstawili oni konkretne przykłady udanych systemów praktyk zawodowych w Niemczech i Francji.

Źródło: SMEunited