SMEunited o Krajowych Planach Odbudowy i Zwiększania Odporności

„Krajowe Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności (NRRP) muszą znaleźć właściwą równowagę między inwestycjami i reformami. Ożywienie gospodarcze i bliźniacza transformacja zakończą się sukcesem tylko wtedy, gdy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności uczyni Europę bardziej atrakcyjną dla inwestycji i zapewni instrumenty finansowe dla MŚP” – podkreśliła sekretarz generalna Willems podczas warsztatów Parlamentu Europejskiego na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i NRRP.

W swoim wystąpieniu dodała, że SMEunited wysoko ceni sobie wsparcie otrzymane podczas negocjacji nad rozporządzeniem w sprawie RRF i z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej do monitorowania jego wdrażania. „Jesteśmy gotowi współpracować z Parlamentem Europejskim w tym procesie i dostarczyć nasze analizy na temat wpływu NRRP na MŚP” – dodała.

SMEunited monitoruje proces przygotowania NRRP od jesieni 2020 roku. Poprzez regularną wymianę z członkami na temat krajowych dobrych praktyk, webinaria, ankiety i dokumenty określające stanowiska, wszyscy członkowie SMEunited w odpowiednim czasie dostarczyli rządom krajowym wkład do Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ponadto, obowiązek władz krajowych do konsultowania się z partnerami społecznymi i organizacjami biznesowymi w przygotowaniu Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności stał się częścią rozporządzenia w sprawie RRF, zapewniając znaczenie ich roli.

Na koniec pani Willems stwierdziła, że „aby wdrażać RRF w sposób spójny i skuteczny, konieczna jest ocena jakości proponowanych projektów oraz zapewnienie realizacji uzgodnionych etapów”.

Źródło: smeunited.eu