Konsultacje projektu Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Trwa proces konsultacji projektu programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Transnarodowy program Region Morza Bałtyckiego będzie realizowany na obszarze Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji, Finlandii, części Niemiec, a także Białorusi, części Norwegii i Rosji.

Instytucją Zarządzającą programem jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii. Program skupia się na czterech priorytetach: innowacje, rozważne korzystanie z wody, neutralność klimatyczna i zarządzanie współpracą.

Projekt programu został przygotowany przez międzynarodowy komitet programujący, w którym uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz delegaci polskich regionów. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji będą rozpatrywane wspólnie z partnerami zagranicznymi biorącymi udział w opracowaniu programu.

Ewentualne uwagi prosimy przekazywać na  formularzu na adres BSR@mfipr.gov.pl w terminie do 22 czerwca br.

Przed przesłaniem do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, programy Interreg będą podlegały zatwierdzeniu przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego – PL

Projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego – EN

Streszczenie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego – EN

Streszczenie projektu programu Interreg Region Morza Bałtyckiego – PL