SMEunited: MŚP wzywają do poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego w celu zlikwidowania luki kwalifikacyjnej

„Zrównanie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) z edukacją akademicką byłoby kluczową inicjatywą polityczną, która pozwoliłaby zlikwidować obecne niedopasowanie umiejętności do miejsc pracy. W większości sektorów, w których występują braki w umiejętnościach, kształcenie i szkolenie zawodowe stanowi najbardziej odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, aby młodzi ludzie postrzegali edukację akademicką i zawodową na tym samym poziomie i byli bardziej otwarci na wybór kształcenia i szkolenia zawodowego oraz praktyk zawodowych” – stwierdziła Sekretarz Generalny SMEunited Véronique Willems podczas Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO).

„Jako społeczeństwo musimy przejść na mentalność uczenia się przez całe życie. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą musieli na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności – należy stworzyć odpowiednie szkolenia – aby móc wprowadzać innowacje i dostosowywać się do nowych realiów. Ponadto inwestowanie w ciągłe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie się ma kluczowe znaczenie dla utrzymania szans pracowników na zatrudnienie i ułatwienia zmiany pracy” – kontynuowała.

Rządy i partnerzy społeczni mają do odegrania własną rolę. Rządy powinny wspólnie z partnerami społecznymi opracowywać rozsądne i skuteczne aktywne polityki rynku pracy, skupiające wszystkich tych, którzy mogą pracować na rynku pracy. „Mamy dużą liczbę talentów, które wciąż są niewykorzystane ze względu na specyficzne przeszkody, jakie napotykają. Rządy powinny zrobić więcej, aby większa liczba kobiet, młodych ludzi niekształcących się ani nieszkolących, osób niepełnosprawnych, migrantów otrzymała wszelkie wskazówki i wsparcie, aby zaangażować się w pracę” – nalegała pani Véronique Willems. „Partnerzy społeczni wnoszą na przykład swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie prognozowania umiejętności w celu dostarczania danych w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania szybkiego dostosowania programów nauczania”.

Europejski Rok Umiejętności zwraca uwagę na wszystkie inicjatywy, nad którymi pracujemy. „SMEunited zebrało najlepsze praktyki w zakresie praktyk zawodowych i edukacji w zakresie przedsiębiorczości w ramach tematu „Młodzież i wykwalifikowana siła robocza” w 2020 r. Obecnie koncentrujemy się na najlepszych praktykach i warunkach dla MŚP, aby oferować przedsiębiorcom możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz praktyki rozwoju umiejętności” – kontynuowała pani Véronique Willems.

W debacie na temat przyszłości ochrony socjalnej pani Willems podkreśliła, że głównym celem politycznym pozostaje zwiększenie liczby ludności aktywnej zawodowo wnoszącej składki do systemów ochrony socjalnej. Ponadto ważna pozostaje reforma systemu emerytalnego, zasiłków dla bezrobotnych i minimalnego dochodu w połączeniu z działaniami na rzecz integracji na rynku pracy. Można rozważyć inne źródła finansowania, jednak decyzja pozostaje na szczeblu krajowym. „Dostęp do podstawowej ochrony socjalnej po rozsądnych kosztach dla osób samozatrudnionych zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie dostępu do ochrony socjalnej pozostaje ważnym celem polityki dla SMEunited” – podsumowała.

Gospodarzem nieformalnego spotkania EPSCO była szwedzka prezydencja Unii Europejskiej w Sztokholmie.

Źródło: SMEunited.eu