SMEUnited: MŚP potrzebują lepiej wykwalifikowanego personelu

Przemiany na rynku pracy wymagają dostrzeżenia tego, jak duże znaczenie mają szkolenia zawodowe – tak SMEUnited podsumowuje sytuację rzemiosła i MŚP w Europie podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ze względu na cyfrowe i zielone przemiany, już teraz stoją one w obliczu poważnego braku pracowników o określonych umiejętnościach, więc zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel jest duże.

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) oraz nauka w miejscu pracy to najlepsza odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby rzemiosła i MŚP w zakresie umiejętności na rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa wzywają decydentów politycznych do zreformowania systemów kształcenia i szkolenia w celu zdobycia silnych podstawowych umiejętności dla wszystkich oraz inwestowania w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się w miejscu pracy, włączając w to praktyki zawodowe. Niezbędny jest również dostęp do ustawicznego szkolenia i wzmocniony program Erasmus w celu wspierania transgranicznej mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

W tym tygodniu SMEunited kontynuuje kampanię na rzecz wyborów europejskich, koncentrując się na rynkach pracy i umiejętnościach, ogłosiła Prezes MSU Ulrike Rabmer-Koller. Rynki pracy szybko się zmieniają, a nasze MŚP stają w obliczu braku wykwalifikowanej siły roboczej i napotykają na rzeczywiste niedopasowanie umiejętności, w szczególności w zakresie umiejętności cyfrowych.

Ukierunkowane działania polityczne na szczeblu europejskim są bardzo potrzebne, a Unia Europejska musi również naciskać na państwa członkowskie, aby zmodernizowały swoje systemy kształcenia i szkolenia – kontynuowała. Celem musi być dopasowanie tych systemów do potrzeb rynku pracy. W szczególności należy zapewnić wszystkim podstawowe umiejętności (pisanie, czytanie, obliczanie) i solidne kompetencje kluczowe (w tym wiedzę cyfrową i przedsiębiorczość). Na tej podstawie naprzemienne systemy szkoleniowe i praktyki zawodowe powinny zapewniać ludziom dobre połączenie umiejętności technicznych, cyfrowych i umiejętności miękkich. Ponadto – powiedziała pani Rabmer-Koller – te gwałtowne zmiany oznaczają, że dostęp do ciągłych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników musi stać się rzeczywistością. Aby utrzymać zdolność do zatrudnienia, pracownicy muszą być przygotowani do podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania. Możliwość zatrudnienia powinna być wspólną odpowiedzialnością.

Jakość i atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego można zwiększyć jedynie dzięki doskonałości i innowacyjności na wszystkich poziomach. Potrzebujemy szkolenia zawodowego na wyższym poziomie, aby dostosować się do istniejących trendów na rynku pracy – podkreśliła Rabmer-Koller. Ponadto należy poprawić wizerunek praktyk zawodowych w Europie, aby uczynić praktyczny aspekt zdobywania doświadczenia bardziej atrakcyjnym. Dodała również, że w związku z tym przedsiębiorstwa powinny być naprawdę uznawane za prawdziwe miejsca do nauki, a MŚP w szczególności za unikalne środowisko uczenia się.

Aby upewnić się, że w miejscu pracy oferta szkoleniowa w może zostać właściwie zrealizowana, należy rozwinąć silniejsze partnerstwo między MŚP a dostawcami usług edukacyjnych i szkoleniowych. Nasze MŚP będą w stanie ukończyć proces przejścia na gospodarkę cyfrową i zieloną dzięki większym inwestycjom publicznym i przystępnym kosztom szkoleń po ich stronie – podsumowała Ulrike Rabmer-Koller.

Komunikat prasowy: https://bit.ly/2VwDpfY

Kampania #SMEs4Europe