Pracodawcy o podwyżkach dla nauczycieli z Funduszu Pracy

Niekonsultowane i nieuprawnione wydatki rządu z Funduszu Pracy na finansowanie ustawy o „13 emeryturze”, traktujemy jako kolejny zabór pieniędzy gromadzonych przez wszystkich polskich przedsiębiorców, pieniędzy, które powinny być przeznaczane na przeciwdziałanie bezrobociu i wspomaganie kształcenia wysokiej jakości kadr dla polskiej gospodarki – napisali we napisali we wspólnym oświadczeniu BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Obecne dysponowanie Funduszem Pracy przez rząd oraz brak realnego wpływu pracodawców na wielkość i strukturę jego wydatków jest głęboko niewłaściwe. Organizacje pracodawców od dekady podnoszą ten problem, a są to przecież pieniądze gromadzone ze składek pracodawców. Powołanie konsultacyjnej Rady Funduszu utworzonej z naszego grona jest rozwiązaniem koniecznym, lecz ignorowanym przez kolejne rządy. Wydatki z Funduszu Pracy muszą wynikać z istotnych potrzeb społecznych. Nie można traktować Funduszu jako źródła finansowania dowolnych projektów lub zasypywania dziury budżetowej. W obliczu pogłębiającego się problemu niedoboru fachowców oraz rosnących wynagrodzeń oczekujemy pilnego podjęcia uzgodnień na temat przyszłości Funduszu Pracy, w tym wysokości składki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma: https://bit.ly/2P3QueB

Pismo wysłane zostało do mediów oraz do Premier Beaty Szydło, a także do wiadomości Minister Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty Gardias oraz Prezesa ZNP Sławomira Broniarza.