SMEunited: Kryzys energetyczny może wpędzić MŚP w recesję

Uczestnicy Komitetu Ekonomiczno-Finansowego SMEunited twierdzą, że członkowie ich organizacji zgłaszają rosnące obawy o ryzyko recesji. Potwierdzili oni, że liczba MŚP cierpiących z powodu rosnących cen energii rośnie, a związana z tym inflacja wpływa na coraz więcej sektorów gospodarki.

Z artykułu zamieszczonego na stronie SMEunited dowiadujemy się, że stowarzyszenia MŚP skarżą się na swoje rządy, ponieważ nie podjęły one dotychczas wystarczających środków łagodzących. Rosną także obawy, że wysokie podwyżki płac doprowadzą do spirali płacowo-cenowej. Podczas spotkania eksperci zgodzili się z ustaleniami Barometru MŚP UE stworzonego przez SMEunited, który dowodzi, że konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zmniejszenia ryzyka zamykania się przedsiębiorstw.

Ponadto czytamy, że Stowarzyszenia MŚP z zadowoleniem przyjęły uzgodnione już środki, takie jak pułapy cenowe dla producentów energii elektrycznej na rynku wewnątrzgałęziowym oraz wkłady solidarnościowe od przedsiębiorstw paliw kopalnych, a także możliwość obniżenia cen za dostawy energii dla MŚP. Podkreśliły one pilną potrzebę rozszerzenia i rozbudowania kryzysowych ram pomocy państwa. Obecnie należy skupić się na szybkim wdrożeniu środków wsparcia dla MŚP, aby uniknąć niepotrzebnych upadków przedsiębiorstw. MŚP są otwarte na dalszą interwencję kryzysową na rynku energii, jeżeli można ją przeprowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw bez niezamierzonego wzrostu popytu.

Członkowie komitetu ECOFIS zostali również poinformowani o ostatnich zmianach w zakresie regulacji bankowych, zrównoważonych finansów i instrumentów finansowych dla MŚP. Na koniec sekretariat przedstawił przegląd aktualnej sytuacji z zakresu CBAM, cyfrowego VAT i DEBRA.