Komunikat ponowny o wyborze ofert dot. zapytania ofertowego na zapewnienia sali szkoleniowej, wyżywienia i noclegów dla uczestników dwudniowego szkolenia w centrum Kielc [woj. świętokrzyskie]

Raz jeszcze dziękujemy za przygotowanie i przesłanie Państwa ofert dotyczących zapewnienia sali szkoleniowej, wyżywienia i noclegów dla uczestników dwudniowego szkolenia w centrum Kielc [woj. świętokrzyskie], w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Rozwój działań ZRP na rzecz zrzeszonych organizacji rzemieślniczych” w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 na lata 2021-2030. Oferty przyjmowaliśmy w terminie  od dnia 13.10.2022 do 21.10.2022 r.

W terminie do 21.10.2022 r. do Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło sześć ofert i wszystkie spełniły wymogi formalne.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej ofert (etap II) po uwzględnieniu zasadnej interwencji [odnośnie oceny formalnej] – zgłoszonej dn. 27.10.2022 r. przez firmę Modern Events Magdalena Gęca z siedzibą w Warszawie:

Komunikat ponowny o wyborze ofert – Kielce 22- 23.11.2022