SMEunited jest zaniepokojone pomysłami dalszego obciążania MŚP dodatkowymi obowiązkami

SMEunited wspiera przegląd istniejących przepisów prawa konsumenckiego UE w zakresie sprawiedliwości cyfrowej. Prawo konsumenckie pozostaje w UE niekompletne, tworząc duże bariery dla MŚP w handlu z innymi państwami członkowskimi. Ponadto MŚP stoją w obliczu wielu istniejących obowiązków informacyjnych, zakazów i sankcji. Dlatego SMEunited wzywa do skupienia się na istniejącym prawodawstwie i otwartej oceny, które przepisy są zbędne lub nieproporcjonalne dla MŚP.

Jednak ostatnie konsultacje Komisji Europejskiej w całości odpowiedziały na pytania dotyczące relacji pomiędzy nowymi i istniejącymi przepisami. Musimy powtórzyć, że istniejące prawo konsumenckie UE jest już bardzo złożone, a jednocześnie bardzo surowe w przypadku nieumyślnych naruszeń. W związku z tym zdaniem SMEunited należy skłaniać się ku uproszczeniu i lepszej koordynacji istniejących przepisów niż ku tworzeniu nowych obciążeń i zaostrzaniu sankcji.

SMEunited przestrzega także przed sumowaniem krajowych regulacji i tym samym nadmiernym obciążaniem firm wymogami informacyjnymi i formalnymi. Zwiększanie obowiązków informacyjnych w sytuacji, gdy obecne przepisy są częściowo zbędne, byłoby niewłaściwym podejściem.

W ramach kontroli adekwatności prawa konsumenckiego należy ocenić wykonalność środków służących osiągnięciu celów prawa konsumenckiego. Pod tym względem koncepcje takie jak dalsze uproszczenie korzystania z prawa odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy lub przesunięcie ciężaru dowodu – przedstawione w kwestionariuszu Komisji Europejskiej – są zdaniem SMEunited ostatecznie niepotrzebne.

Źródło: SMEunited