AKTUALIZACJA: Do 10.03.2023 r. legalizacja świadectw czeladniczych oraz dyplomów mistrzowskich dokonywana jest wyłącznie w drodze korespondencyjnej