Sesja konsultacyjna w Kielcach

Sesja konsultacyjna w Kielcach w dniach 20-21 listopada rozpoczęła się od przekazania informacji dotyczących projektu, jego celów i spodziewanych końcowych efektów. W programie dwudniowej sesji znalazły się wystąpienia przedstawicieli wszystkich stron dialogu społecznego w regionie, prof. SGH Juliusza Gardawskiego, eksperta ds. polityki społecznej Agnieszki Lewińskiej.
 
Profesor Juliusz Gardawski omówił zagadnienia związane z dialogiem społecznym i jego uczestnikami na poziomie centralnym i regionalnym, przybliżył rys historyczny przebiegu konsultacji społecznych w Polsce. Przedstawił serię wniosków wynikających z debat nad funkcjonowaniem dialogu regionalnego, w tym Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Agnieszka Lewińska natomiast wskazała na uwarunkowania gospodarcze i społeczne konieczne do prowadzenia skutecznego dialogu. Dialog społeczny powinien być instrumentem godzenia celów gospodarczych z celami społecznymi. Podkreśliła, że od kilku lat obserwujemy zarówno w Polsce jak i w regionach kryzys dialogu społecznego.
 
Temat ten został rozwinięty w dyskusji, która objęła trudności wynikające z prowadzenia dialogu w regionie w sytuacji nieobecności jednego z partnerów społecznych. Podkreślano, że brak świadomości realnego wpływu uczestników dialogu regionalnego na władzę i regulacje prawne jest przyczyną frustracji i niezadowolenia. Omówiono także prace WKDS w woj. świętokrzyskim. Uczestnicy spotkania, zgodnie z ideą projektu, przygotowali propozycje do dokumentu „Deklaracji o pracy WKDS”, którego celem jest poprawa funkcjonowania WKDS-ów w 16 województwach.