Zamówienia publiczne w projektach unijnych. Szkolenie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich 2014-2020 na szkolenie dotyczące zamówień publicznych w projektach unijnych.

Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 19 grudnia w Katowicach.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Więcej; LINK