Seminarium „Wsparcie dla MŚP – kontekst krajowy i europejski”

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniu 17 kwietnia 2009 roku odbędzie się seminarium informacyjne pt. „Wsparcie dla MŚP – kontekst krajowy i europejski”, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Seminarium skierowane jest do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego. Udział wezmą w nim również dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, przedstawiciele izb rzemieślniczych, cechów, instytucji wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz jednostek wspierających finansowo rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas spotkania Michał Wójcik – dyrektor naczelny IR MSP przedstawi możliwości współpracy śląskiego rzemiosła z publicznymi służbami zatrudnienia.