Seminarium szkoleniowe IR Katowice w ramach projektu PO KL, dot. dialogu społecznego