Szkolenia „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”

 Już 10 września, w ośrodku „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju, odbędzie się pierwsze z ośmiu dwudniowych szkoleń wzmacniających potencjał ekspercki organizacji członkowskich ZRP.

 

 Celem seminarium jest rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnego dialogu społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym. Podczas szkolenia m.in. będą analizowane przykłady bieżących prac Komisji Trójstronnej. Pozwoli to uczestnikom szkoleń na zapoznanie się z aktualną problematyką społeczno-gospodarczą oraz uwypukli praktyczny wymiar dialogu.

 

 Kolejne szkolenia odbędą się w Zakopanem (19-20.10. 2009) oraz w Iwoniczu Zdroju (14-15.2010).
Program najbliższego szkolenia w załączniku.