Seminarium Sieciowe „EuroApprenticeship”

W ramach projektu „EuroApprenticeship” 14 grudnia 2010 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się seminarium sieciowe „EuroApprenticeship”. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli wymienić się cennym doświadczeniem, poznać potencjalnych partnerów i uzyskać poradę, jak skutecznie przygotować się do projektów mobilnościowych.

Projekt „EuroApprenticeship” jest odpowiedzią na nowe wyzwanie stawiane przez Komisję Europejską w 2009 roku – konieczność stworzenia sieci partnerów działających na rzecz zwiększenia mobilności tzw. „apprenti” – młodocianych, którzy uczą się zawodu w szeroko rozumianym systemie przemiennym (a więc nie tylko w szkole, ale i w zakładzie pracy).

„EuroApprenticeship” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum złożone przedstawicieli organizacji z dziewięciu krajów europejskich, a także Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME). Liderem projektu jest Zgromadzenie Stałe Izb Zawodowych i Rzemieślniczych (APCM) z Francji. Wśród partnerów natomiast znaleźli się m.in.: Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH), Region Katalonia, Instytut Badań Kwalifikacji i Szkoleń w Gospodarce  Austrii (IBW) oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie sprawnej sieci partnerów wspierających się w realizacji projektów mobilnościowych i upowszechnianie rezultatów projektów. Oczekiwana efektywność sieci będzie się rozwijała dzięki angażowaniu nowych członków. Stąd też pomysł na organizację seminariów sieciowych.

W trakcie spotkań udział będą brali również przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci oraz zaproszeni eksperci z Polski, Francji, Niemiec i Norwegii. W najbliższym spotkaniu udział wezmą reprezentanci izm i cechów rzemieślniczych oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół.

Szczegółowe informacje o seminarium w załączniku.