Sposób na rozwój firmy

Wielu pracodawców ma opory przed inwestowaniem w szkolenia, jednak bez podnoszenia kwalifikacji pracowników firma nie ma szans na rozwój. Kształcenie kadr, to element idei flexicurity. Jednym z głównych celów tej koncepcji jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz tworzenie lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy.
 
Wymogi współczesnej gospodarki, w dużej mierze kształtowane przez szybki rozwój nowych technologii sprawiają, że kształcenie ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji pracowników, nabiera dla firm, co raz większego znaczenia. Jest to też czynnik sprzyjający zwiększaniu mobilności na rynku pracy, przeciwdziałający bezrobociu i przyczyniający się do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych w ramach projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” nie kryją jednak obaw związanych z doszkalaniem pracowników. – Pracodawcy boją się, że wyszkolony pracownik „ucieknie” do innej firmy – mówi Izabela Opęchowska, koordynator projektu. Takie podejście nie jest jednak uzasadnione, jeśli chcemy, by nasza firma nadążyła za wyzwaniami współczesności i dostosowała się do potrzeb co raz bardziej wymagających klientów. W czasie dyskusji o znaczeniu podwyższania kwalifikacji zawodowych i szkoleń na spotkaniu informacyjnym w Częstochowie 24 listopada 2011 roku przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki jak rozwijać firmę poprzez kształcenie kadr.
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych realizowanych w ramach projektu, jak również do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie www.flexicurity.pl.
 
Zachęcamy również do zadawania pytań naszym ekspertom na temat wdrażania rozwiązań flexicurity w przedsiębiorstwie. Pytania prosimy kierować na adres: biuro@flexicurity.pl.