Seminarium nt. wyzwań i trendów w polityce regionalnej – 30.01.2022

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 30 stycznia 2023 r. odbędzie się Seminarium nt. wyzwań i trendów w polityce regionalnej oraz przyszłości polityki spójności organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydarzenie będzie prowadzone w formule hybrydowej (w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ulicy Wspólnej 2/4 oraz na platformie internetowej).

Udziału w seminarium należy potwierdzić w terminie do dnia 19 stycznia 2023 r., poprzez rejestrację przez formularz znajdujący się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/seminarium-nt-wyzwan-i-trendow-w-polityce-regionalnej-oraz-przyszlosci-polityki-spojnosci-ue-formularz-zgloszeniowy/

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski z raportów opracowanych w 2022 r. przez The European Regional Policy Research Consortium (Konsorcjum EoRPA), które dotyczyły: nowych trendów i wyzwań rozwojowych jakie stoją przed polityką regionalną w dobie kryzysów takich jak pandemia Covid- 19 czy konflikt zbrojny na Ukrainie oraz roli samorządów w tworzeniu bardziej odpornych gospodarek lokalnych; wyzwań stojących przed sektorem turystyki w postpandemicznej rzeczywistości; nowego okresu programowania 2021-2027 i debaty nt. przyszłości polityki spójności oraz przeglądu pomocy publicznej.

Organizatorzy zapraszają do aktywnej dyskusji nad wyzwaniami polityki regionalnej oraz na temat przyszłości polityki spójności. Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz osobisty udział w wydarzeniu.

Raporty zaprezentują przedstawicie Konsorcjum EoRPA Prof. John Bachtler – dyrektor European Policies Research Centre oraz dr. Martin Ferry.

Podczas spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.