Stawki opłat za egzaminy w 2023 r.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, przekazuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3g  pkt.4) ustawy o rzemiośle – izba rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy określa ustawa z przyjętą zasadą, iż w każdym roku podlegają one waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Pełny tekst: