Sejmowa Komisja Gospodarki o sytuacji finansowej polskich firm

Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki (9 lipca) zdominowało omówienie wniosku Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w którym domaga się od premiera informacji na temat zamierzeń rządu wobec alarmującej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw i wzrostu ilości ogłoszonych w 2012 roku i kwartale roku 2013 upadłości firm. 

Podczas posiedzenia wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz przyblizył dane o upadłościach przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost upadłości o 20 procent. Największy zanotowano w budownictwie. Bankructwa firm z tego sektora stanowiły w 2012 roku 30 proc., głównie za sprawą zatorów płatniczych. Widoczny był też w handlu hurtowym.
W ostatnim okresie liczba upadających firm minimalnie się zmniejszyła. Minister Pietrewicz przedstawił system wsparcia przedsiębiorstw w Polsce. Zaprezentował posłom propozycje rządu dla poprawy sytuacji przedsiębiorców, m.in poprzez: wsparcie B+R przedsiębiorstw, innowacyjności, kasową metodę rozliczenia podatku VAT, ułatwianie inwestowania MŚP. Zamianę zaświadczeń na oświadczenia, ograniczenie obowiązków informacyjnych, zapewnienie przedsiębiorcom tzw. nowej szansy umożliwiajacej ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Posłowie PiS-u jednogłośnie skrytykowali zamierzenia rządu wobec, ich zdaniem, tragicznej sytuacji polskich przedsiębiorców. Zaproponowali i przegłosowali wniosek o ponowne przedstawienie informacji o programie rządu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, tym razem  z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Finansów.