Kiedy firmy odczują poprawę

Zgodnie z przewidywaniami analityków w najbliższych kwartałach można się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Poprawy sytuacji nie odczuwają jeszcze firmy.

Wciąż wysokie jest prawdopodobieństwo zagrożenia upadłością – podał PARP prezentując wyniki badań realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania przez zespół prof. Jerzego Hausnera.
 Chociaż polska gospodarka zanotowała najniższy wzrost w I kwartale 2013 roku., to na tle  gospodarek europejskich osiągnięty wynik należy uznać za relatywnie dobry.

 

W kolejnych kwartałach możemy się spodziewać wyższego tempa zmian PKB, jednak prognozy nie wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze – podkreślają autorzy Raportu „Instrument Szybkiego Reagowania”. – Prognozujemy spowolnienie z możliwą poprawą sytuacji jeszcze w 2013 r., a z większym prawdopodobieństwem – na początku 2014 r.
Więćej: LINK