Sejm uchwalił ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych

Dokument wprowadza zmiany, które pozwolą na wsparcie inwestycji nie tylko na wyznaczonych terenach. Z wsparcia będą mogły korzystać również mikro, małe i średnie firmy, zwolnienia podatkowe uzależnione będą nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc prace .

Najprawdopodobniej prace nad ustawą zakończą się w Parlamencie jeszcze przed wakacjami.

Wśród najważniejszych zmian m.in.:

  • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą;
  • Likwidacja długotrwałej i obciążającej przedsiębiorcę procedury zmiany granic SSE;
  • Warunki uzyskania zwolnienia uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.
  • Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie, w tym zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”.
  • Premiowanie inwestycji w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje będą mogły liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysoki bezrobocie.

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych-uchwalona-przez-sejm/