Nie dla kryteriów przychodu dla obniżki w składkach ZUS

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, Związek Rzemiosła Polskiego w opinii do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz po raz kolejny wyraża stanowisko do proponowanych rozwiązań z nadzieją ich uwzględnienia w toku dalszych prac legislacyjnych.

W opinii W opinii Związku składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając, np. od dochodów, czy tym bardziej od przychodów. Już na etapie planowania  tego rozwiązania ZRP  zwracał uwagę na jego poważane wady, które często w sposób nieuzasadniony zróżnicują obciążenia opłatami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców działających w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych. Uważamy, że przychody nie mogą stanowić dobrego kryterium wyznaczającego sytuację finansową  drobnego przedsiębiorcy.

Zdaniem ZRP nie można też przyjąć  kryterium dochodowego, bo wyłączy ono z możliwości korzystania z preferencji składkowych osoby opłacające zryczałtowane podatki dochodowe. A zwracamy uwagę, że ponad 600 tys. przedsiębiorców rozlicza się w podatku dochodowym –  ryczałtowo, opłacając podatki w formie karty podatkowej  i ryczałtu ewidencjonowanego. W ich przypadku nie ma możliwości  ustalenia dochodu dla ustalenia obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli uwagi Związku nie zostaną pozytywnie rozpatrzone i projektowane regulacje miałyby wejść w życie, to nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla wyłączenia z ulgowych składek osób opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jak zaproponowano w projekcie ustawy

Wystąpienie: mały zus dla firm