Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm, 7 listopada, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której głównym założeniem jest ograniczenie obowiązków przedsiębiorcy związanych z oznaczaniem towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP. Ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z nią przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu adresem dystrybutora z siedzibą w Polsce. Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. W związku z tym przedsiębiorca nie będzie musiał dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów.

W okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA – stron umowy EOG. Tak długi okres przejściowy umożliwi obrót oraz wprowadzanie towarów do obrotu po 1 stycznia 2015 r., które zostały już oznaczone według dotychczasowych przepisów. Dotyczy to również towarów, które znajdują się jeszcze poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.
Więcej: LINK