Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw .Konsultacje społeczne

Do 21 listopada można włączyć się w konsultacje społeczne projektu kodeksu pracy, który jest dostępny na stronie ministerstwa gospodarki.

Projekt przewiduje przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy polegające m.in, na:
-    utrzymaniu w Kodeksie pracy trzech rodzajów umów o pracę, tj. umowy o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony – z jednoczesnym dookreśleniem specyfiki umowy o pracę na okres próbny oraz wprowadzeniem nowych zasad dotyczących możliwości zawierania umów o pracę na czas określony (poprzez wskazanie maksymalnego dopuszczalnego czasu ich trwania oraz dopuszczalnej liczby takich umów),
 -  umożliwieniu wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony z mocy przepisów Kodeksu pracy, czy
 -  uzależnieniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
Zmiany w kodeksie maja doprowadzić do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów czasowych.
 Więcej: LINK