Samochody firmowe bez pełnego odliczenia VAT-u

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, przedsiębiorcy korzystający z samochodów z tzw. „kratką” tylko do końca roku będą mogli dokonywać pełnego odliczenia VAT. Możliwość pełnego odliczania podatku miałaby zostać przywrócona po 2012 roku, nadalnie będzie jednak dotyczyć samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. ZRP negatywnie ocenia proponowane rozwiązania.
 
Ministerstwo Finansów zakłada, że do końca 2012 roku ograniczenie możliwości odliczenia podatku VAT i kosztów paliwa objęłoby zarówno samochody z homologacją ciężarową jak i samochody osobowe (obecnie ograniczenie to dotyczy wyłącznie samochodów osobowych).

Byłby to rozwiązanie czasowe – gdyż po 2012 przedsiębiorcy korzystający z samochodów z „kratką” odzyskaliby prawo do pełnego odliczania VAT i kosztów paliwa. Projekt nie przewiduje jednak zniesienia ograniczeń w odliczaniu VAT i kosztów paliwa dla samochodów osobowych, pomimo, że w praktyce samochody z tzw. „kratką” zazwyczaj konstrukcyjnie niewiele różnią się od pojazdów osobowych.
 
Zdaniem ZRP proponowane zmiany są niekorzystne i ponownie doprowadzą do nierówności podatkowej przedsiębiorców. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie należałoby docelowo objąć możliwością pełnego odliczania VAT (w tym i od kosztów paliwa) wszystkie kategorie samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.