Rzemiosło w międzywojniu – Ekspert ZRP w Przeglądzie Technicznym

O odradzającym się rzemiośle w porozbiorowej rzeczywistości II RP, formowaniu samorządu gospodarczego oraz unikalnego charakteru oświaty zawodowej można przeczytać w ostatnim wydaniu Przeglądu Technicznego: Rzemiosło zapewniło ciągłość, niezależność i suwerenność gospodarczą II RP. Było bardzo ważną częścią gospodarki. Rzemieślnicy szybko podjęli pracę i zintegrowali się, tworząc podstawy rozwoju odrodzonej, niepodległej Rzeczpospolitej. Zostawali burmistrzami miast, rajcami miejskimi, byli powoływani do różnego rodzaju rad, zostawali posłami na Sejm II RP. Tworzyli lub współtworzyli Bractwa Kurkowe, Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, Banki Rzemieślnicze – pisze Wacław Napierała, członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. oraz starszy Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko–Drezdeneckich w Międzychodzie.

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu: https://bit.ly/2pwVsYQ