Apel strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Apel strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącego zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. limit 30-krotności).

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy, która miałaby zlikwidować od 1 stycznia 2020 r. górny limit przychodu, do którego płacone są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pierwsze czytanie poselskiego projektu zaplanowane jest na jutrzejsze posiedzeniu Sejmu. We wrześniu Związek Rzemiosła Polskiego wraz 54 innymi organizacjami pracodawców wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS (https://bit.ly/2CPm0Y4). Sceptycznie do projektu nastawieni są również posłowie innych partii. O odrzucenie projektu apelują również strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z ich argumentacją: https://bit.ly/2KtCMAo