Rzemiosło było, jest i będzieW Pałacu Poznańskiego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem Izby Rzemieślniczej w Łodzi – organizacji, która od 80 lat za cel stawia sobie reprezentację i ochronę interesów środowiska rzemieślniczego.
   
W uroczystościach udział wzięli, oprócz zasłużonych i wieloletnich działaczy, nestorów  rzemiosła i starszyzny cechowej,  przedstawiciele lokalnych władz: Prezydent Łodzi – Jerzy Kropiwnicki, Wicewojewoda łódzki – Krystyna Ozga oraz członek zarządu województwa – Elżbieta Hibner.

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi – Paweł Saar przedstawił krótki rys historyczny organizacji na tle zmian społeczno-politycznych ostatnich 80 lat. Przypomnijmy, że Izba powstała w lipcu 1929 r. Jak podkreślał Prezes Saar rzemiosłu w Polsce szkodziły działania okupanta podczas II wojny światowej i decyzje władz w czasach powojennych.

Do niełatwej sytuacji tej dziedziny gospodarki w ubiegłych latach nawiązał również Prezydent Jerzy Kropiwnicki. – Rzemieślnicy, jak żadne inne środowisko, mają dwie ogromne zasługi. Fakt istnienia prywatnej własności i prywatnej produkcji kodował młodzieży w głowie, że to jest ta droga, którą w sposób normalny można się dorabiać, i jednocześnie, służyć społeczeństwu. I rzecz druga – rzemiosło było obecne przy wszystkich okazjach patriotycznych i religijnych. Rzemieślnicy ze swoimi sztandarami stawali we wszystkich procesjach, nawet jeżeli groziło to sankcjami, byli w tym wszystkim obecni ratując naszego ducha narodowego – powiedział Prezydent Kropiwnicki.

Prezydent wyraził również ubolewanie, iż mimo ogromnego znaczenia dla gospodarki, jak dotąd nie udało się zinstytucjonalizować wszystkich kwestii związanych z działalnością rzemieślniczą. – Prywatne rzemiosło jest nadal największym pracodawcą w naszym mieście – podkreślił.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do promowania i rozwoju rzemiosła w Łodzi. Wręczono Złote i Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego oraz Honorowe Odznaki Rzemiosła. Okolicznościowym Srebrnym Medalem Zasługi dla łódzkiego rzemiosła zostali odznaczeni m.in. Prezes ZRP Jerzy Bartnik, Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki reprezentujący Urząd Miasta Łodzi, Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga reprezentująca Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marszałek Elżbieta Hibner.