Rzemieślnik Roku 2007

„To docenienie moich wieloletnich starań w branży” – mówi Feliks Landowski – „Rzemieślnik Roku 2007”. Ten prestiżowy tytuł nadaje Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rzemieślnikom, którzy mają wpływ na rozwój oraz kształtowanie się charakteru rzemiosła w województwie kujawsko – pomorskim.

Laureatem tegorocznego honorowego tytułu został, cytowany wyżej, pan Feliks Landowski, właściciel firmy Landowscy Opon-Lan, która powstała w 1977 roku. Kapituła Konkursu wybierała zwycięzcę spośród 11 kandydatów rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze z naszego regionu. O werdykcie rozstrzygnęła kwestia osiągnięć w danej branży oraz profesjonalizm. Pan Feliks Landowski wyróżnił się osiągnięciami w swojej branży, jakością świadczonych usług, profesjonalnym zarządzaniem, a także umiejętnością dostosowywania się do wymogów unijnych oraz skuteczną rywalizacją z konkurencją.

Dbając o zachowanie wielowiekowej tradycji rzemieślniczej, opartej o takie cechy jak: uczciwość, rzetelność i wysoka jakości wykonywanej pracy, Kapituła Konkursu wyróżniła ponadto pana Piotra Jóźwiaka, prowadzącego Piekarnię-Ciastkarnię Jóźwiakowie w Inowrocławiu oraz pana Jana Szylinga właściciela Cukierni-Piekarni w Włocławku.