Rzemieślnicze „Ubi Caritas”

„Pachnące chleby, ciasta, winogrona i kwiaty złożyli podczas uroczystej Mszy Św. 12 października 2008 r. podkarpaccy rzemieślnicy. Od kilku już lat Dzień Papieski świętują niezwykle uroczyście, chcąc w szczególny sposób podziękować za pontyfikat Jana Pawła II”.

„Kilkanaście pocztów sztandarowych i przedstawicieli zawodów rzemieślniczych do kościoła z siedziby Podkarpackiej Izby Rzemieślniczej przyprowadziła orkiestra z Tyczyna. W homilii ks. S. Słowik podkreślał znaczenie pracy rzemieślników, ich wkład w życie społeczne i gospodarcze oraz wychowywanie i przygotowywanie młodych do zawodu, które powinno być połączone z wy-chowaniem patriotycznym”.

„W ciągu roku współpraca duszpasterza z rzemieślnikami przebiega na wielu płaszczyznach – opowiada ks. Jagustyn. Nad wszystkimi działaniami czuwa prezes Podkarpackiej Izby Rzemieślniczej, Przewodniczący Rady Rzemiosł oraz Starszyzna Cechu Rzemiosł w Rzeszowie. Koordynatorem i inicjatorem wielu spotkań, życia duchowego rzemieślników jest członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Stefan Buś, rzemieślnik – piekarz z Nowej Dęby”.

„W ciągu roku z inicjatywy Rady Rzemiosła i Starszych Cechu odbywają się regionalne spotkania tych, którzy podlegają Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Świętujemy wspólnie święto patrona piekarzy w naszym regionie św. Walentego, święto seniora rzemiosła – św. Józefa – mówi duszpasterz rzemieślników”.

Izabela Fac