Rzeczypospolita: Własny biznes na gorszych prawach

„Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego system ubezpieczeń społecznych gorzej traktuje osoby prowadzące działalność gospodarczą niż pracowników.
– Choć reprezentujemy rzemieślników, te postulaty dotyczą wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców – zauważa Jarosław Kazenas z ZRP” – informuje Rzeczypospolita

„Dzisiaj przepisy emerytalne wymagają, żeby ostatnim ubezpieczeniem zainteresowanego wcześniejszą emeryturą było ubezpieczenie pracownicze. Dla wielu przedsiębiorców jednak podejmowanie zatrudnienia u schyłku aktywności zawodowej może stanowić przeszkodę nie do przezwyciężenia. Dlatego ZRP wystąpił do sejmowej komisji „Przyjazne państwo” z propozycją, by wykreślić z przepisów emerytalnych dodatkowe warunki uzyskania tego świadczenia, pozostawiając jedynie wymóg odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego. – Docierają do nas także sygnały, że wniosek o ocenę, czy te przepisy nie dyskryminują przedsiębiorców, trafił już do Trybunału Konstytucyjnego – dodaje Jarosław Kazenas z ZRP. – Miejmy więc nadzieję, że w najbliższym czasie wypowie się on na ten temat”.