Rzeczypospolita: Biznes znów podzielony

„Sześć organizacji chce powołać wspólne stowarzyszenie. Mają już program, zasady działania, a nawet zagorzałych przeciwników swojego pomysłu” – czytamy w Rzeczypospolitej.

„Na styczniowy Kongres Pracodawców przyjechało ponad 3 tysiące przedsiębiorców. To dowodzi, że nasza inicjatywa perfekcyjnie trafiła w potrzeby – opowiada Roman Renwald, szef Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Oprócz AIH są to PKPP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. – Chcemy, by był to związek stowarzyszeń, reprezentacja wszystkich organizacji zrzeszających przedsiębiorców – dodaje Renwald.”

„– Przyjęliśmy, że będzie to związek zarejestrowany na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Ważne, aby była to organizacja z przejrzystymi kryteriami członkostwa – relacjonuje Lech Pilawski, dyrektor generalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. – Do związku będę mogły przystępować ogólnopolskie, ponadbranżowe organizacje, które działają we wszystkich lub w większości województw.”

„Głównym zadaniem nowej struktury, jak tłumaczą organizatorzy, ma być pokazanie roli i znaczenia pracodawców, a także prezentowanie ich opinii.”

„Andrzej Arendarski, szef Krajowej Izby Gospodarczej, uważa, że jeśli przedsiębiorcy chcą być w życiu publicznym traktowani poważnie, ich reprezentacje powinny być solidarne: – Nie wiem, czy po to, by tak się działo, trzeba rejestrować nowy związek. Ma razie poprosiliśmy o dokładniejsze informacje na temat tego pomysłu – przyznaje.”