Posiedzenie Grupy Strategicznej EQUAL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego