Rzeczpospolita: Znikną licea profilowane i technika uzupełniające

„Uczniowie będą zdawać dwa lub trzy cząstkowe egzaminy zawodowe zamiast jednego całościowego po ukończeniu szkoły” – informuje Rzeczpospolita.

„Od 1 września 2012 r. nauka we wszystkich szkołach zawodowych będzie trwała trzy lata. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie. Dlaczego?  W wyniku obniżenia wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego do sześciu lat dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe kończyłyby siedemnastolatki. Tymczasem zgodnie z konstytucją uczenie się jest w Polsce obowiązkowe do 18. roku życia.
– Z tego powodu nauka we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych musi trwać trzy lata – wyjaśnia Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji narodowej.”

Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego uważa, że to dobrze. Dzięki wydłużeniu nauki w szkołach zawodowych z dwóch do trzech lat uda się uczniom przekazać więcej wiedzy praktycznej. Nowa podstawa programowa zakłada przecież, że zwiększy się ilość przedmiotów ogólnych. Jeśli zostaniemy przy dwuletnim okresie nauki, to oczywiste jest, że odbyłoby się to kosztem przedmiotów zawodowych. Wydłużenie nauki pozwoliłoby zachować odpowiednie proporcje między wiedzą ogólną i praktyczną.

„W efekcie wydłużenie okresu nauczania pracodawcy kształcący teraz młodocianych pracowników w cyklu dwuletnim od przyszłego roku będą musieli zawierać umowy na trzy lata. Otrzymają jednak większe dofinansowanie. Wyniesie 8081 zł.”

Więcej: LINK