Rzeczpospolita: Z etatem dla młodocianego lepiej nie czekaj na ostatnią chwilę

Rzeczpospolita informuje o ostatnim dzwonku „na podjęcie współpracy z młodocianym”. Ostatni termin to wrzesień, ale przygotowanie zawodowe możesz zaproponować już dziś. Natomiast o refundację wynagrodzenia wystąp do 15 listopada.

Sierpień i wrzesień to miesiące, w których rzemieślnicy i inni przedsiębiorcy, niezrzeszeni w cechach, rozważają organizację przygotowania zawodowego dla młodocianych. A my, jak co roku, wychodzimy naprzeciw ich dylematom, przypominając podstawowe zasady dotyczące zatrudnienia tych młodych ludzi. Różnią się one nieco od pozostałych, bo młodociani to pracownicy chronieni przez kodeks pracy w szczególny sposób.

Po pierwsze ich zatrudnienie jest ograniczone ze względu na wiek, a po drugie ze względu na charakter wykonywanej pracy.  

Marta Gadomska

Rzeczpospolita