Opinia ZRP na temat ustawy mającej na celu implementację przepisów dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu

Zwiazek Rzemiosła Polskiego wysłał do Ministerstwa Gospodarki uwagi do projektu ustawy o działalności usługowej.

 

W opinii Związku mnożenie aktów prawnych regulujących podstawowe zasady działalności gospodarczej stanowi duże utrudnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednocześnie działalność wytwórczą i usługową.

 

Zdaniem ZRP problematyczna w treści ustawy jest również sprawa tzw. „pojedynczych punktów kontaktowych”, które w założeniu miały ułatwiać przedsiębiorcom załatwianie dla nich ważnych spraw urzędowych. Jednak forma, jaką przyjmują „punkty kontaktowe” w ustawie zdaniem Związku budzi poważne obawy o racjonalność rozwiązań i rzeczywistych ułatwień dla przedsiębiorców.

 

Szczegołowe informacje w załączniku.