Rzeczpospolita: Sprawdzian nie tylko dla należących do cechu

„Młodociany uczący się u szefa, który nie jest rzemieślnikiem, może zdać egzamin czeladniczy. Bez obaw, dofinansowanie kosztów jego kształcenia nie przepadnie” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

„Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 października (III SA/Łd 274/09).”

„Sprawa dotyczyła pracodawcy nienależącego do cechu, który podpisał z młodocianym umowę o przygotowanie zawodowe w celu nauki zawodu. Wójt nie przyznał mu kosztów kształcenia tego pracownika, bo jak podkreślił, zdał on egzamin przed niewłaściwą komisją.”

Więcej: rp.pl

Marta Gadomska

20.11.2009

LINK