Extra Galicja: Narada Oświatowa

„W Tarnowie odbyła się ogólno polska narada oświatowa izb rzemieślniczych, której organizatorem był Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, oraz Małej Przedsiębiorczości w Tarnowie, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zrzeszonych izb rzemieślniczych.”

Uczestnicy spotkania otrzymali opracowane w Związku Rzemiosła Polskiego dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat kształcenia zawodowego w kontekście prowadzonych prac dotyczących reformy systemu edukacji.

Maciej Pruszyński dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki społecznej w ZRP przedstawił informacje o stanie prac zespołu ekspertów powołanego przez MEN i przewidywane kierunki rozwiązań.

Więcej: extra-media.pl
19.11.2009
LINK