Rzeczpospolita: Spór o tantiemy u Rzecznika Praw w drodze do Trybunału Konstytucyjnego

„Konsorcjum zrzeszajace operatorów płatnej telewizji złozyło wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten skierowała do Trybunału Konstytucyjnego znowelizowana ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Operatorzy utrzymują, że nie mają prawie żadnego wpływu na wysokość opłat, jakie muszą wnosić” – czytamy w Rzeczpospolitej.

 

„Operatorzy mają również uwagi, jak powoływana jest Komisja Prawa Autorskiego, która ma wpływ na kształt tabel. – Czarny scenariusz takiego stanu prawnego może doprowadzić do nawet czterokrotnego wzrostu obciążeń dla wielu podmiotów ..- Stanowisko konsorcjum operatorów zyskało poparcie Krajowej Izby Gospodarczej i Związku Rzemiosła Polskiego”.

 

Więcej: rp.pl
26.10.2010 r.