Rzeczpospolita: Rok to optimum na paragon z kasy

Micro i małe przedsiębiorstwa oczekują nadal dalszego skracania okresu przechowywania paragonów z kas fiskalnych. Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie ocenia rozwiązanie przyjęte w § 19 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania. Chodzi o czasowe – bo obowiązujące do końca 2011 r. – skrócenie z pięciu do dwóch lat okresu przechowywania papierowych paragonów fiskalnych.

„Wątpliwości Związku Rzemiosła Polskiego może budzić tylko ustalony krótki, bo zaledwie trzyletni, okres obowiązywania przepisu. To, jak twierdzą, nie daje pewności, że po jego upływie nowy termin archiwizacji stanie się zasadą. „Przyjmujemy jednak, że tymczasowość nowego przepisu wynika wyłącznie z konieczności jego praktycznej weryfikacji z punktu widzenia organów podatkowych. Zakładamy, że po roku 2011 dwuletni termin archiwizacji stanie się zasadą, a nawet ulegnie dalszemu skróceniu” – napisali w piśmie do przewodniczącego komisji” – czytamy w gazecie Rzeczpospolita.

Więcej: Rzeczpospolita
22.01.2009