Kolejne wystąpienie ZRP ws. zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak wystąpienie w sprawie zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozytywnie oceniając projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy z 15.01.2009 r.

ZRP zwraca jednak uwagę, że chciaż przedstawione propozycje wychodzą na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, to w projekcie zmian nie została uwzględniona spora grupa firmy zatrudniająch pracowników młodocianych, którzy nie mogą być pracownikami wyznaczonymi do „wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”(m.in. z racji skróconego czasu przebywania w zakładzie pracy).

Związek Rzemiosła Polskiego proponuje (patrz załącznik) dodanie zapisu, który uwzględni tę grupę firm umożliwiając wdrożenie nowych przepisów bez zbędnych komplikacji w firmach mikro i małych, które w znacznym stopniu są odpowiedzialne za proces kształcenia zawodowego młodocianych.

Szczegółowe informacje w załaczniku.