Rzeczpospolita: Rada przeciw cięciu składki

„Rada Gospodarcza, kierowana przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, powstała, by opiniować na potrzeby premiera akty prawne i pomysły ministerstw. Zajęła się więc kontrowersyjnymi pomysłami resortu pracy na zmiany w systemie emerytalnym. Według Rady trzeba kontynuować reformę w obecnej postaci” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Wszystkie punkty zapisane przez Radę stoją w sprzeczności z propozycjami i wypowiedziami minister pracy Jolanty Fedak (jest np.za dobrowolnością uczestnictwa w OFE i przeciw ustawowemu wydłużaniu wieku emerytalnego).”

„Pani minister nie ma dużego wsparcia w partnerach społecznych. Wiadomo, że wszystkie organizacje pracodawców (Lewiatan, KPP, BCC) i „Solidarność” są przeciw założeniom do zmian w D filarze przedstawionym przez Ministerstwo Pracy w styczniu. Za opowiadają się OPZZ i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).”

Więcej: rp.pl
Katarzyna Ostrowska
9.04.2010
LINK