Konsultacje regionalne Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało już dwanaście konsultacji regionalnych poświeconych modernizacji kształcenia zawodowego. Odbyły się one m.in.: 18 stycznia 2010 (Gdańsk), 28 stycznia 2010 (Opole), 29 stycznia 2010 (Wrocław), 4 lutego 2010 (Lublin), 5 lutego 2010 (Rzeszów), 15 lutego 2010 (Białystok), 25 lutego 2010 (Gorzów Wlkp.), 26 lutego 2010 (Szczecin), 11 marca 2010 (Łódź), 12 marca 2010 (Kielce), 25 marca 2010 (Katowice), 26 marca 2010 (Kraków).

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele oświaty zawodowej, instytucji publicznych oraz organizacji pracodawców, w tym również reprezentanci Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb Rzemieślniczych.
 
Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo zmian jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do aktualnych potrzeb rynku oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji na stronie: www.konferencje.men.gov.pl