Rzeczpospolita: Pułapka równouprawnienia w unijnych dotacjach

„Liczba odrzucanych wniosków o pieniądze z programu „Kapitał ludzki” wzrosła dwukrotnie. Główną przyczyną jest niespełnienie zasady równości płci.”- czytamy w Rzeczpospolitej.

„Przedsiębiorcy twierdzą, że stawia się im absurdalne żądania.
-To jakaś bzdura – mówi „Rz” wzburzony właściciel firmy szkoleniowej. – Mój wniosek odpadł, ponieważ założyłem, że na kurs dla murarzy przyjdą sami mężczyźni. Bo skąd mam wziąć zainteresowane kobiety? Przyprowadzić na siłę? –pyta.”

„Z programu „Kapitał ludzki” finansowane są m.in. szkolenia pracowników, doradztwo, projekty edukacyjne czy aktywizacja zawodowa bezrobotnych i niepełnosprawnych.”

„Problem ze spełnieniem zasady równości płci w tym programie mają wszyscy ubiegający się o dotacje: firmy prywatne, organizacje pozarządowe, uczelni i samorządy.”

„W I połowie roku resort rozwoju postanowił sprawdzić, czy beneficjenci spełniają tzw. zasadę horyzontalną, czyli przede wszystkim zasadę równości płci.”

„Badania wykazały, bowiem, że wymogi te są traktowane po macoszemu. Obecnie jest to jedno z podstawowych kryteriów oceny wniosku.”

Więcej: Rzeczpospolita

Anna Cieślak

12.10.2009