Rzeczpospolita: Przestrzeń dla biznesu

„Przedsiębiorcy chcą brać udział w modernizacji Gospodarki. Przedstawili swój program rozwoju kraju. Chcą stworzyć platformę współpracy między organizacjami” – informuje Rzeczpospolita.

„Szefowie sześciu organizacji przedsiębiorców, a wraz z nimi setki właścicieli i szefów firm, podpisali wczoraj deklarację „Państwo przyjazne pracodawcom”. To jeden z dwóch dokumentów zaaprobowanych przez I Kongres Pracodawców. Około 3 tysięcy właścicieli i szefów firm spotkało się w Warszawie w czwartek”.

„Przedsiębiorcy zapewnili, że nie domagają się tylko przywilejów, walczą jedynie, by traktowano ich poważnie. Przypomnieli o tym, iż to przedsiębiorczość ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, „bez współpracy z nami ambitne hasła głoszone w czasie kolejnych kampanii wyborczych pozostaną wyłącznie na papierze”. Podczas kongresu zachęcali więc „rządzących, by stworzyli państwo przyjazne pracodawcom”. Oczekują też, że fundamentami ładu ekonomicznego w Polsce będą swoboda działalności gospodarczej i dialog społeczny”.

„Przedsiębiorcy zdecydowali także o rozpoczęciu prac nad stworzeniem platformy współpracy pomiędzy poszczególnymi swoimi organizacjami. Ich zdaniem spełnionych musi być kilka warunków, by poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki. Spisali je w dokumencie „Postulaty do parlamentu, rządu i opinii publicznej”.

„Pomysłodawcami i organizatorami kongresu są: PKP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa”.