Rzeczpospolita: Przedsiębiorcy dopingują rząd

Organizacje pracodawców uważają, że plan antykryzysowy wdrażany jest zbyt opieszale. Liczą one, że realizacja wspomnianego planu zdecydowanie przyśpieszy. Mają również pomysły, jak go ulepszyć. – czytamy w Gazecie Rzeczpospolita.

Organizacje przedsiębiorców skarżą się, że za długo trwa przekształcanie paktu „Stabilność i rozwój” z koncepcji w projekty ustaw, a potem gotowe przepisy prawa. Ich zdaniem dzieje się tak, ponieważ od lat nie udało się ani ograniczyć biurokracji, ani zmobilizować administracji do sprawnego działania.

Organizacje zrzeszające firmy z sektora mśp uważają, że rząd trochę o nich zapomniał. – Dokument przygotowany przez resort gospodarki właściwie nie jest przeznaczony dla małych firm – uważa Tomasz Uchman, dyrektor generalny NRZHiU. – Mali nie znajdą tam nic dla siebie.

Ekspert Związku Rzemiosła Polskiego, Elżbieta Lutow dodaje: – Dla małych firm rzemieślniczych i handlowych szczególnie ważna byłaby interwencja ograniczająca wysokość podatków i opłat lokalnych, w tym od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste. Bez tego samorządy nie zaprzestaną poszukiwania nowych wpływów zasilających ich budżety.- dodaje

Więcej: LINK Aleksandra Fandrejewska 16.02.2009