Rzeczpospolita: Pożyczki i poręczenia dla nowych przedsiębiorców

W „Rzeczpospolitej” przeczytamy o pożyczkach, które nowe firmy mogą dostać w ramach funduszy pożyczkowych. Warto zwrócić uwagę na te współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP współpracuje z 42 funduszami pożyczkowymi. Działają one na ryzkach lokalnych i często są zasilane z funduszy unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dostępność tych środków jest duże większa dla przedsiębiorstw, które są krótko na rynku niż pożyczki bankowe.

Pożyczka w ramach funduszu pożyczkowego to kolejny etap rozwoju firmy, pozwalający często na zainwestowanie w nowe technologie, czy zaangażowanie przedsiębiorcy w innowacyjność. Jest ona korzystniejsza także z punktu widzenia wizerunkowego niż dotacja, bo przedsiębiorstwo może się później wykazać historią kredytową i wypłacalnością, co ma duże znaczenie dla banków przy kolejnych inwestycjach.

Więcej: rp.pl
23.12.2012
Aleksandra Fandrejewska