Rzeczpospolita: Poradnictwo i pomoc w szukaniu partnerów

„Firmy mikro, małe i średnie najczęściej muszą się zapisać do organizacji branżowej lub regionalnej i dopiero za jej pośrednictwem mogą się stać członkami ogólnopolskiej” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„W Komisji Trójstronnej, czyli forum, na którym przedstawiciele rządu, pracodawcy i związkowcy dyskutują na tematy gospodarcze i społeczne, reprezentowane są cztery organizacje pracodawców.”

„Są to: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club – Związek Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Zasady uzyskiwania członkostwa w tych organizacjach są zróżnicowane. Jednak drobny przedsiębiorca bezpośrednio może przystąpić tylko do jednej z nich.”

Więcej: rp.pl
Piotr Ceregra
23.03.2010
LINK